Kilka słów o kancelarii

Kancelaria Adwokacka Anusewicz & Rudczyk, powstała z inicjatywy adw. Konrada Rudczyka i adw. Andrzeja Anusewicza, którzy prowadzą praktykę adwokacką na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców od ponad 10 lat. Bogate doświadczenie na różnych obszarach praktyki prawniczej, w połączeniu z pasją zawodową, pozwoliło na stworzenie nowoczesnej i profesjonalnej Kancelarii, której nadrzędnym celem jest zapewnienie obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Kancelaria prowadzi swoją działalność w Łomży oraz w Zambrowie, świadcząc usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Dzięki wieloletniej obecności na rynku prawniczym (Łomża, Zambrów, Kolno i okolice tych miast), naszym atutem jest znajomość lokalnych uwarunkowań gospodarczych, czy społecznych, które nierzadko mają bezpośredni wpływ na rozwiązanie powstałych sporów (w tym sądowych) lub problemów, z którymi zwracają się do nas Klienci.

W swojej działalności Kancelaria stawia na ciągły rozwój, nie tylko poprzez uczestnictwo jej prawników w szkoleniach zawodowych, ale również poprzez sukcesywne powiększanie zespołu Kancelarii. Jesteśmy dostępni dla naszych Klientów. Wiedząc o tym, że powierzone naszej Kancelarii sprawy są dla każdego Klienta najważniejsze, pozostajemy w stałym kontakcie, informując o postępach w sprawie. Nie jesteśmy Kancelarią „wirtualną”, w której klient nie ma kontaktu ze swoim prawnikiem. Uważamy, iż kontakt z Klientem buduje relacje, pozwalające na głębsze poznanie problemu, a tym samym zwiększające szanse na końcowy sukces. Stwarzamy warunki zachowania poufności i intymności, podczas świadczenia naszych usług.

Dążymy do zachowania jak najwyższych standardów etyki zawodowej. Budujemy naszą działalność biznesową w odpowiedzialny sposób, przez szacunek do Klienta, pracowników oraz partnerów biznesowych, a także z zachowaniem i poszanowaniem tradycji adwokatury.

adw. Konrad Rudczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i prawa pracy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz negocjacjach przedsądowych, z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, rzeczowego, w szczególności sporów dot. nieruchomości oraz wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

Niemal od początku wykonywania zawodu, świadczy doraźną i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw. Klientami z sektora biznesowego są zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak również wiodące w regionie spółki prawa handlowego. Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami, pozwoliła na zdobycie doświadczenia w zakresie prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawa umów handlowych, prowadzenia windykacji należności, zabezpieczeń prawnych kontraktów oraz z zakresu prawa pracy. W swojej działalności brał udział w negocjacjach umów handlowych.

Adw. Konrad Rudczyk – ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2002r.
Aplikację adwokacką odbył w Białostockiej Izbie Adwokackiej, podczas której zdobywał doświadczenie zawodowe w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Zambrowie. Po ukończeniu aplikacji w 2006r., adw. Konrad Rudczyk prowadził własną Kancelarię w Zambrowie. Od 2011r. adw. Konrad Rudczyk podjął współpracę z adw. Andrzejem T. Anusewiczem prowadzącym praktykę adwokacką w Łomży. Połączenie doświadczeń i pasji zawodowej pozwala na ciągły rozwój działalności Kancelarii Anusewicz & Rudczyk.

adw. Konrad Rudczyk

696 430 394

k.rudczyk@adwokaci.lomza.pl

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i prawa pracy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz negocjacjach przedsądowych, z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, rzeczowego, w szczególności sporów dot. nieruchomości oraz wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

Niemal od początku wykonywania zawodu, świadczy doraźną i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw. Klientami z sektora biznesowego są zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak również wiodące w regionie spółki prawa handlowego. Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami, pozwoliła na zdobycie doświadczenia w zakresie prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawa umów handlowych, prowadzenia windykacji należności, zabezpieczeń prawnych kontraktów oraz z zakresu prawa pracy. W swojej działalności brał udział w negocjacjach umów handlowych.

Adw. Konrad Rudczyk – ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2002r.
Aplikację adwokacką odbył w Białostockiej Izbie Adwokackiej, podczas której zdobywał doświadczenie zawodowe w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Zambrowie. Po ukończeniu aplikacji w 2006r., adw. Konrad Rudczyk prowadził własną Kancelarię w Zambrowie. Od 2011r. adw. Konrad Rudczyk podjął współpracę z adw. Andrzejem T. Anusewiczem prowadzącym praktykę adwokacką w Łomży. Połączenie doświadczeń i pasji zawodowej pozwala na ciągły rozwój działalności Kancelarii Anusewicz & Rudczyk.

adw. Andrzej Tomasz Anusewicz

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw, głównie z zakresu prawa karnego, rodzinnego i dochodzenia odszkodowań.

Wieloletnia praktyka w zawodzie adwokata pozwoliła na zdobycia doświadczenia w prowadzeniu postępowań sądowych, gdzie reprezentuje Klientów w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Podczas swojej kariery zawodowej adw. Andrzej T. Anusewicz reprezentował klientów w wielu trudnych i skomplikowanych procesach karnych i odszkodowawczych, zdobywając praktyczną wiedzę w tym obszarze prawa. W swojej praktyce adwokackiej prowadzi również sprawy rodzinne.

Adw. Andrzej Tomasz Anusewicz, w 2003r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zostając aplikantem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. Aplikację odbywał pod patronatem doświadczonych adwokatów wykonujących indywidualną praktykę, co pozwoliło na zdobycie niezbędnej praktyki w świadczeniu pomocy prawnej, z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

W 2007r. ukończył aplikację adwokacką, rozpoczynając prowadzenie indywidualnej Kancelarii w Łomży. Od 2011r. z powodzeniem współpracuje z adw. Konradem Rudczykiem prowadząc wspólnie Kancelarię Anusewicz & Rudczyk w Łomży i Zambrowie.

adw. Andrzej Tomasz Anusewicz

507 150 822

a.anusewicz@adwokaci.lomza.pl

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw, głównie z zakresu prawa karnego, rodzinnego i dochodzenia odszkodowań.

Wieloletnia praktyka w zawodzie adwokata pozwoliła na zdobycia doświadczenia w prowadzeniu postępowań sądowych, gdzie reprezentuje Klientów w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Podczas swojej kariery zawodowej adw. Andrzej T. Anusewicz reprezentował klientów w wielu trudnych i skomplikowanych procesach karnych i odszkodowawczych, zdobywając praktyczną wiedzę w tym obszarze prawa. W swojej praktyce adwokackiej prowadzi również sprawy rodzinne.

Adw. Andrzej Tomasz Anusewicz, w 2003r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa ……………….., zostając aplikantem adwokackim w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. Aplikację odbywał pod patronatem doświadczonych adwokatów wykonujących indywidualną praktykę, co pozwoliło na zdobycie niezbędnej praktyki w świadczeniu pomocy prawnej, z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

W 2007r. ukończył aplikację adwokacką, rozpoczynając prowadzenie indywidualnej Kancelarii w Łomży. Od 2011r. z powodzeniem współpracuje z adw. Konradem Rudczykiem prowadząc wspólnie Kancelarię Anusewicz & Rudczyk w Łomży i Zambrowie.

Agata Wysocka

Radca prawny

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego i zobowiązań.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, a także stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, zdobywając je w kancelariach radców prawnych. Z Kancelarią Anusewicz & Rudczyk w Łomży współpracuje od 2016 roku.

Ukończyła Wydział Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w 2013 roku. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, od 2017 roku jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Agata Wysocka

Radca prawny

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego i zobowiązań.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, a także stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, zdobywając je w kancelariach radców prawnych. Z Kancelarią Anusewicz & Rudczyk w Łomży współpracuje od 2016 roku.

Ukończyła Wydział Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w 2013 roku. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej, od 2017 roku jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Paulina Rudczyk

Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym i spadkowym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się problematyka dochodzenia wierzytelności oraz prawna ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Adw. Paulina Rudczyk, dzięki zdobytemu certyfikatowi "Kompetencji Inspektora Ochrony Danych" w związku z Rozporządzeniem UE z 2016r.o Ochronie Danych Osobowych zajmuje się również wdrażaniem założeń RODO w przedsiębiorstwach.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Walencji (Hiszpania), w ramach wymiany studenckiej ERASMUS. Praktyczne doświadczenie prawnicze zdobyła od czasu studiów prawniczych, udzielając porad prawnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej UWM w Olsztynie, a także pracując w kancelarii adwokackiej adw. Konrada Rudczyka w Zambrowie.

Z Kancelarią Anusewicz & Rudczyk współpracuje od 2014 roku, najpierw jako studentka, później aplikantka adwokacka, a od czerwca 2018 roku jako adwokat. Od czerwca 2018r. jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

Paulina Rudczyk

Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym i spadkowym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się problematyka dochodzenia wierzytelności oraz prawna ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Adw. Paulina Rudczyk, dzięki zdobytemu certyfikatowi "Kompetencji Inspektora Ochrony Danych" w związku z Rozporządzeniem UE z 2016r.o Ochronie Danych Osobowych zajmuje się również wdrażaniem założeń RODO w przedsiębiorstwach.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Walencji (Hiszpania), w ramach wymiany studenckiej ERASMUS. Praktyczne doświadczenie prawnicze zdobyła od czasu studiów prawniczych, udzielając porad prawnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej UWM w Olsztynie, a także pracując w kancelarii adwokackiej adw. Konrada Rudczyka w Zambrowie.

Z Kancelarią Anusewicz & Rudczyk współpracuje od 2014 roku, najpierw jako studentka, później aplikantka adwokacka, a od czerwca 2018 roku jako adwokat. Od czerwca 2018r. jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

Dominika Dziekońska

Od czerwca 2018r. magister prawa. Ukończyła Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Kancelarii odpowiada za prace sekretaryjne. Na co dzień dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji pomiędzy Kancelarią, Klientami oraz Sądami i organami administracji publicznej. Odpowiada również za wsparcie Partnerów i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie biura.

Dominika Dziekońska

Od czerwca 2018r. magister prawa. Ukończyła Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Kancelarii odpowiada za prace sekretaryjne. Na co dzień dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji pomiędzy Kancelarią, Klientami oraz Sądami i organami administracji publicznej. Odpowiada również za wsparcie Partnerów i zespołu Kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie biura.

© 2017 Kancelaria Adwokacka Anusewicz & Rudczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: michalgosk.com