Obsługa biznesu

Zakres usług

 • doradztwo w zakresie formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzanie umów (statutów) spółek
 • zakładanie, przekształcenie, łączenie i podział, rozwiązywanie i likwidacja spółek
 • obsługa działalności organów spółek
 • zmiany w składzie wspólników
 • sprawy rejestrowe (zgłaszanie, zmiany, wykreślenie z KRS)
 • doradztwo w zakresie umów handlowych
 • prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów handlowych
 • zabezpieczanie prawne zawieranych kontraktów
 • windykacja należności (różne formy współpracy)
 • zastępstwo procesowe w sprawach, w których stroną jest przedsiębiorca
 • zastępstwo w egzekucji sądowej
 • sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością przedsiębiorcy (np. statuty, regulaminy) oraz ich analiza pod kątem potrzeb Klienta
 • doradztwo w zakresie stosunków pracowniczych

Stała obsługa prawna

Doświadczenie ze współpracy z przedsiębiorcami o różnym potencjale biznesowym, prowadzi do wniosku, iż stała obsługa prawa pozwala na na nawiązanie szczególnej relacji pomiędzy przedsiębiorcą a prawnikami naszej Kancelarii.
Dzięki temu możemy bliżej poznać potrzeby i problemy naszego Klienta oraz profil i specyfikę jego działalności. Pozwala nam to na podjęcie bardziej skutecznych działań i poszukiwanie rozwiązań prawnych dedykowanych do konkretnego przedsiębiorcy. Dlatego też, to co sprawdza się u jednego przedsiębiorcy, nie oznacza iż sprawdzi się u innych.

Stała współpraca pozwala na zindywidualizowanie i skonkretyzowanie naszych działań, co w sposób bezpośredni przedkłada się na ich skuteczność. Ta forma współpracy pozwala także na efektywniejszą reakcję prawną, w sytuacjach nagłych, gdyż znamy uwarunkowania prawne i biznesowe oraz oczekiwania naszego stałego Klienta.

Dzięki tej formie współpracy nawiązuje się również zaufanie w relacji prawnik – klient, co - oprócz kompetencji i doświadczenia – jest kluczowym czynnikiem udanej współpracy.

Stała współpraca oznacza szybszą i skuteczniejszą reakcję na zmiany prawa w obszarze działalności przedsiębiorcy.

Korzyścią stałej współpracy jest wdrożenie zasady: "Morbum evitare quam curare facilius est” („Lepiej zapobiegać niż leczyć”), która znakomicie sprawdza się w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Stały dostęp do prawników naszej Kancelarii, na preferencyjnych zasadach pozwala na elastyczność wzajemnych relacji.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną firmy przybiera różne formy, zależną przede wszystkim od formy i zakresu współpracy oraz oczekiwań Klienta. Staramy

Pozostałe formy współpracy

Formą współpracy naszej Kancelarii z klientem biznesowym jest także doraźna pomoc, która może przybierać różne formy, najczęściej w postaci:

 • bieżącego doradztwa prawnego w formie porad prawnych
 • sporządzania opinii prawnych
 • redagowanie i opiniowania projektów umów handlowych
 • uczestnictwa w negocjacjach handlowych
 • reprezentowania Klienta w postępowaniach sądowych i przed urzędami
 • sporządzenie dokumentacji na potrzeby wpisów do KRS

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


© 2017 Kancelaria Adwokacka Anusewicz & Rudczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: michalgosk.com