Postępowanie administracyjne

Kancelaria oferuje usługi w zakresie reprezentowania swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, w szczególności:

  • w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
  • w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządza wnioski inicjujące postępowania administracyjne oraz wnioski i pisma stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji
  • świadczy pomoc prawną oraz reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


© 2017 Kancelaria Adwokacka Anusewicz & Rudczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: michalgosk.com