Sprawy rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego, nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne, zastępstwo procesowe, sporządzanie pism procesowych, a także projektów umów o podział majątku. Do najczęstszych spraw należą:

  • rozwód lub separacja
  • podział majątku wspólnego
  • alimenty
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • kontakty z dzieckiem
  • władza rodzicielska
  • wydanie dokumentu (np. paszport) dziecku
  • udzielenie przez sąd zgody na dokonanie w imieniu dziecka czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
  • ubezwłasnowolnienie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


© 2017 Kancelaria Adwokacka Anusewicz & Rudczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: michalgosk.com