Windykacja należności

Szerokie spektrum działalności Kancelarii, stanowią sprawy związane z zaległościami w zapłacie z tytułu zawieranych i zrealizowanych umów. W tym obszarze wykorzystujemy narzędzia prawne, pozwalające na skuteczną windykację wierzytelności, w szczególności:

  • przedsądowe wezwanie do zapłaty
  • negocjacje w zakresie dobrowolnych spłat
  • przygotowanie projektów porozumień w zakresie dobrowolnej spłaty zobowiązania, zabezpieczających interesy Klienta (wierzyciela)
  • prowadzenie postępowań sądowych
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
  • doradztwo prawna w zakresie rozwiązań zapobiegających powstawaniu tzw. zatorów płatniczych i minimalizowania ryzyka niewypłacalności kontrahenta

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


© 2017 Kancelaria Adwokacka Anusewicz & Rudczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: michalgosk.com