Sprawy karne

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania. Pomoc świadczona na tym obszarze działalność Kancelarii, sprowadza się do reprezentowania Klientów jako obrońcy podejrzanego/oskarżanego lub jako pełnomocnicy pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego (lub prywatnego). Reprezentacja klientów w sprawach karnych, obejmuje:

  • postępowanie przygotowawcze – prowadzone przez organy ścigania (np. Policja) pod nadzorem prokuratury
  • postępowanie sądowe – postępowanie przed sądem I i II instancji (odwoławczym)
  • reprezentacja przez Sądem Najwyższym
  • postępowanie wykonawcze – postępowanie prowadzone po prawomocnie zakończonym postępowaniu sądowym, związane najczęściej z wykonaniem orzeczonych kar. (np. warunkowe przedterminowe zwolnienie, zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej, zamiana grzywny na karę aresztu, etc…)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


© 2017 Kancelaria Adwokacka Anusewicz & Rudczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: michalgosk.com