Sprawy pracownicze

Zawarcie umowy o pracę, realizacja stosunku pracy oraz jego rozwiązanie nierzadko prowadzą do powstania problemów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w różnych aspektach stosunku pracowniczego: od sporządzenia i zredagowania umów pracowniczych, do reprezentowania pracodawcy lub pracownika w sporach. Do najczęstszych spraw należą dotyczące:

  • wypowiedzenia umowy o pracę
  • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)
  • wynagrodzenia (zasadniczego, za pracę w godz. nadliczbowych, dodatków, premii etc…)
  • ustalenia stosunku pracy
  • wydania i sprostowania świadectwa pracy
  • odpowiedzialności majątkowej pracownika wobec pracodawcy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


© 2017 Kancelaria Adwokacka Anusewicz & Rudczyk. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: michalgosk.com